Főoldal  |  Kapcsolat  |  E-mail  
Reorganizáció

Felszámolás

Végelszámolás

Csődeljárás

incifotó

Energia-birság Kft.
Végelszámolás

Vállaljuk továbbá cégek végelszámolásának teljes körű lebonyolítását is az alábbi ütemterv szerint*:

1) Taggyűlési határozat a társaság megszűnéséről

 • Végelszámoló kijelölése
 • Taggyűlési jegyzőkönyv tartalmazza:
  1. végelszámoló nevét
  2. végelszámolás kezdő időpontját
 • Cégbírósági bejegyzés (jogi képviseletkötelező)
2) A gazdálkodó szervezet vezetője köteles:
 • záró leltárt
 • adóbevallásokat
 • zárómérleget
 • beszámolót készíteni
  és a végelszámolónak illetve az adóhatóságnak 30 napon belül átadni.
  (a törvényben előírt esetekben a könyvvizsgálat kötelező)
3) Az önkormányzatnál a változás bejelentése
 • Földhivatalnak a változás bejelentése
 • Munkavállalók tájékoztatása
 • Bank (rendelkezési jog átvétele)
 • Levéltár értesítése
 • Munkaügyi központ tájékoztatása
 • Környezetvédelmi felügyelőség értesítése, nyilatkozat megküldése.
4) A hitelezők bejelentik követeléseiket a végelszámolónak

A végelszámoló végelszámolási nyitómérleget készít (45 napon belül)

5) Végelszámolás befejezésekor a végelszámoló
 • zárómérleget
 • eredmény-kimutatást
 • zárójelentést
 • vagyonfelosztási javaslatot készít és megküldi az adóhatóságnak, és a tulajdonosoknak.
6) A jóváhagyott zárójelentést a cégbíróság részére jogi képviselt útján kell benyújtani cégtörlési kérelemmel.

7) A végelszámoló gondoskodik az iratanyag megőrzéséről, és elhelyezéséről.

*Figyelem! A fentebb részletezett ütemterv csak vázlat. Az eljárások lefolytatása precíz szakmai hozzáértést igényel, melyben segítségükre lehet a honlap tulajdonosa.
Design: Visualia