Főoldal  |  Kapcsolat  |  E-mail  
Reorganizáció

Felszámolás

Végelszámolás

Csődeljárás

incifotó

Energia-birság Kft.
Felszámolás

Vállaljuk cégek felszámolásának teljes körű lebonyolítását az alábbi ütemterv szerint*:

1) Felszámolási kérelem benyújtása az illetékes bíróságnak

2) Felszámoló kijelölése

3) Jogerős végzés közzétételét követően a gazdálkodó szervezet vezetője köteles:
 • záró leltárt
 • adóbevallást
 • zárómérleget
 • beszámolót készíteni
  és a felszámolónak 30 napon belül átadni.
  (könyvvizsgálat szükséges a törvényben előírt esetekben)
4) A hitelezők 40 napon belül (de maximum 180 napon belül) bejelentik követeléseiket

5) A felszámoló felszámolási nyitómérleget készít
A költségeket megtervezi, ütemtervet készít

6) Munkavállalók értesítése
Munkaügyi központ, bérgarancia alap esetleges igénybevétele
Környezetvédelmi felügyelőség értesítése, nyilatkozat megtétele
Bank (rendelkezési jog átvétele)

7) Hitelezői választmány megalakítása, vagy a hitelezők értesítése az egyszerűsített eljárásról

8) Felszámolás befejezésekor a felszámoló:
 • zárómérleg
 • pénzforgalmi kimutatást
 • vagyonfelosztási javaslatot
 • zárójelentést készít és azt megküldi a bíróság részére
9) A felszámoló gondoskodik az iratanyag megőrzéséről, és elhelyezéséről

10) Az eljáró bíróság a zárójelentést a hitelezők részére megküldi, majd végzésben rendelkezik az eljárás eredményéről

*Figyelem! A fentebb részletezett ütemterv csak vázlat. Az eljárások lefolytatása precíz szakmai hozzáértést igényel, melyben segítségükre lehet a honlap tulajdonosa.
Design: Visualia